Program „Samorządowa Polska” jest projektem inwestycyjnym, którego celem jest zbudowanie, przy dominującym udziale gmin, grupy finansowej ukierunkowanej na stałe zasilanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w środki finansowe, udostępniane w formie pożyczek z możliwością ich poręczania w ramach systemu.


Fundamentem programu i głównym filarem instytucjonalnym jest gmina, która jako podstawowa jednostka władzy publicznej w Polsce, daje rękojmię ostrożnego i stabilnego wpływania na budowaną przez siebie instytucję finansową. Jako samorządowa organizacja powołana do realizacji celów społeczno-gospodarczych, stawiamy sobie za zadanie wieloletnie i systemowe wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców na terenie całego kraju oraz dostarczenie długookresowego kapitału finansowego dla przedsiębiorców.


Jesteśmy organizacją działającą ponad podziałami – łączymy innowacyjne rozwiązania z ogromnym potencjałem drzemiącym w organizacjach skupiających przedsiębiorców i pracodawców. Scalamy wiedzę, kompetencje, doświadczenia i dorobek intelektualny elitarnych przedstawicieli różnych środowisk ukierunkowując je na osiągnięcie wspólnego celu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Centrum Operacyjnego „Samorządowa Polska” S.A. z Narodowym Komitetem Seniora
Dnia 23 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora, w którym uczestniczyli Przedstawiciele Kapituły: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski –...
CZYTAJ DALEJ »
Podsumowanie 2016 roku
Rok 2016 obfitował w wiele istotnych wydarzeń. Najważniejszym jest zawarcie umowy pomiędzy Centrum Operacyjnym a Narodowym Komitetem Seniora, co zaowocowało poszerzeniem zakresu działalności o...
CZYTAJ DALEJ »
Samorządowa Polska podpisuje umowę z Narodowym Komitetem Seniora Dnia 15 września 2016 r.
Samorządowa Polska podpisuje umowę z Narodowym Komitetem Seniora Dnia 15 września 2016 r. – została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Centrum Operacyjnym „Samorządowa...
CZYTAJ DALEJ »